1. 1934

  Perustamisvaiheet 1910-18

  Ostrobotnia-talon valmistuminen ei aikanaan ollut lainkaan itsestään selvää. Motivaatio talon rakentamiselle tuli yliopiston pohjalaisten ylioppilaitten järjestötoiminnan tarpeista, ja yksimielisiä oltiin tilan puutteesta Vanhalla ylioppilastalolla. Epäilyksiä kuitenkin aiheutti, oliko hanke varmasti toteutuskelpoinen. Lisää hallinnollista hitautta toi se seikka, että järjestö, jonka piirissä talohanke oli käynnistynyt, alkuperäinen Pohjalainen Osakunta, oli ehditty jakaa kolmeen pohjalaiseen osakuntaan 1907 ja 1908.

 2. vanhoja_mainoksia_2

  Perustamisvaiheet 1910-18

  Toteutuskelpoisuudessa epäilyksiä aiheutti myös huoli taloon sijoitettavasta juhlasalista. Veisikö se talosta liian suuren tilan ja voisiko sellainen talo toimia kannattavasti? Talohankkeen kannattajat pitivät omaa rakennusta niin tärkeänä, että oltiin valmiita ehdottamaan keväällä 1910 juhlasalin poistoa suunnitelmasta, vaikka se oli talon käyttötarkoitukselle ja käyttöarvolle olennainen. Arkkitehtikilpailu kuitenkin käytiin samana vuonna ja sen voittaneitten, W.G. Palmqvistin ehdotusten pohjalta laadittiin juhlasalin sisältävä rakennus.
 3. vanhoja_mainoksia_1

  Perustamisvaiheet 1910-18

  Talo valmistui loppuvuodeksi 1912, avajaiset pidettiin 9.11.1912. Ajankohta oli sikäli suotuisa, että rakentaminen voitiin viedä läpi vakaissa oloissa. Maailmansodan aika nimittäin merkitsi sodanaikaisen inflaation myötä juoksevien menojen nousua aikana, jolloin vuokratuloja ei ollut mahdollista korottaa. Rakennusvaiheessa tällaiset ongelmat olisivat voineet olla hankkeelle kohtalokkaita, mutta kun rakennus oli olemassa, oli riittävästi syytä pitää talo toimintakykyisenä, vaikka se edellyttikin lainoja kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtajalta ja kontribuutioita osakasosakunnilta.